Attached Testy

Tu je test z knihy Attached. V každom riadku buď zaznačíš dané písmeno ak s výrokom zhruba súhlasíš, ak nie, necháš riadok prázdny.

Na konci si zrátaš koľko A, B a C si zakrúžkovala a pošli mi to dole.